بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سال جهش تولید با مشارکت مردم

انتشارات بنیاد مسکن

 

 

ردیف

عنوان کتاب

بهاء (ریال)

1

آثار برگزیده اولین مسابقه عکس خانه های روستایی

3000000

2

آثار برگزیده دومین مسابقه عکس خانه های روستایی

3000000

3

آثار برگزیده سومین مسابقه عکس سیلاب 97-98

3000000

4

آسیب شناسی معماری روستایی

450000

5

ارائه روشهای مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد

800000

6

ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی

1000000

7

ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی

750000

8

ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمانهای خشتی باسقف گنبدی

1500000

9

الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی

600000

10

الگوی خدمات رسانی روستایی

200000

11

الگوهای طراحی مسیر پیاده در بافتهای روستایی

800000

12

بازخوانی بازسازی مسکن در مناطق زلزله زده لرستان در زلزله 85 دشت سیلاخور

3500000

13

بافت شناسی روستایی کشور

600000

14

برنامه ریزی کالبدی حوزه های گردشگری روستایی

1500000

15

بنیانهای نظریه ای برنامه ریزی کالبدی مناطق

1300000

16

برنامه ریزی کالبدی  فضایی در راستای توسعه پایدار منظومه های روستایی شهری

4000000

17

برنامه ریزی توسعه یکپارچه محلی- چارچوب نظری و عملیاتی برای ایران

3000000

18

تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد اول

6000000

19

تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد دوم

6000000

20

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه البرز جنوبی

4000000

21

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب غرب

4000000

22

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه خراسان

4000000

23

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه زاگرس

3000000

24

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی شمال

4000000

25

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه شمال غرب

4000000

26

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه فارس

3000000

27

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی جنوب

3000000

28

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب شرق

4000000

29

جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه مرکزی

3000000

30

چشم انداز و نظام مدیریت برنامه ریزی توسعه کالبدی نواحی روستایی

900000

31

حفاظت و توسعه در بافتهای باارزش

800000

32

خانه های روستایی ایران

 

33

دستنامه ضوابط ساختمانهای سنگی با کلاف

500000

34

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه البرز جنوبی

3000000

35

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب غرب

3000000

36

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه خراسان

3000000

37

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه شمال غرب

3000000

38

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه زاگرس

6000000

39

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه ساحلی شمال

6000000

40

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب شرق

6000000

41

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه مرکزی

5000000

42

راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه فارس

6000000

43

راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی

1500000

44

راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی

800000

45

راهنمای مطالعات حوزه نفوذ نقاط روستایی

800000

46

راهنمای مطالعات شبکه معابر روستایی

600000

47

راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی

800000

48

راهنمای اجرایی و جزییات عایق کاری حرارتی پوسته ساختمانهای روستایی

1000000

49

روش شناسی مشارکتی در برنامه ریزی کالبدی سکونتگاههای روستایی

1000000

50

روشها و مدلهای برنامه ریزی در اقتصاد روستایی

500000

51

روستاهای تاریخی ایران – جلد اول

3000000

52

روستاهای تاریخی ایران – جلد دوم

3000000

53

روستای ابیانه (استان اصفهان)

30000

54

روستای ازغد (استان خراسان رضوی)

1200000

55

روستای اسپیدان (استان خراسان)

500000

56

روستای اسلاميه (استان یزد)

600000

57

روستای اورامان تخت (استان کردستان)

400000

58

روستای انجدان (استان مرکزی)

1000000

59

روستای جواهرده (استان مازندران)

1000000

60

روستای خور (استان خراسان جنوبی)

4000000

61

روستای درسجین (استان زنجان)

1200000

62

روستای دره برزرود (استان اصفهان)

500000

63

روستای رویین (خراسان شمالی)

1500000

64

روستای ریاب (استان خراسان رضوی)

600000

65

روستای زنوزق (استان آذربایجان شرقی)

500000

66

روستای سیمین ابرو (استان همدان)

500000

67

روستای شمسی (استان یزد)

1200000

68

روستای شمشیر (استان کردستان)

1000000

69

روستای عنبران علیا (استان اردبیل)

1200000

70

روستای عقدا (استان یزد)

30000

71

روستای فارسیان (استان گلستان)

1000000

72

روستای فورگ (استان خراسان جنوبی)

1000000

73

روستای قلعه بالا (استان سمنان)

1000000

74

روستای قلعه نو (استان سیستان و بلوچستان)

300000

75

روستای قلعه نوخرقان (استان سمنان)

4000000

76

روستای کزج (استان اردبیل)

300000

77

روستای کندلوس (استان مازندران)

1000000

78

روستای كنگ (استان خراسان رضوی)

250000

79

روستای گشانی (استان همدان)

1000000

80

روستای لافت (استان هرمزگان)

300000

81

روستای وركانه (استان همدان)

600000

82

روستای هجیج (استان کردستان)

1000000

83

روستای وفس (استان مرکزی)

1000000

84

روستای سویناس (استان آذربایجان غربی)

1000000

85

سرپناه پس از سانحه

40000

86

سطح‌بندي روستاهاي كشور

350000

87

شالوده مکان یابی استقرار روستاهای جدید

1500000

88

شناخت و تحلیل جمعیت در مطالعات روستایی

300000

89

طراحی و اجرای فضای سبز روستایی

650000

90

طراحی و اجرای شبکه آبهای سطحی روستایی

400000

91

قابلیت سنجی زمین روستایی

700000

92

قانونمندی های شکل گیری و تحول بافت کالبدی سکونتگاههای روستایی در ایران

 

93

گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر

350000

94

گونه شناسی مسکن روستایی استان زنجان

400000

95

گونه شناسی مسکن روستایی استان فارس

500000

96

گونه شناسی مسکن روستایی استان قزوین

200000

97

گونه شناسی مسکن روستایی استان کردستان

350000

98

گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان

350000

99

گونه شناسی مسکن روستایی استان گیلان

250000

100

گونه شناسی مسکن روستایی استان گلستان

250000

101

گونه شناسی مسکن روستایی استان مازندران

250000

102

گونه شناسی مسکن روستایی استان مرکزی

250000

103

گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان

120000

104

گونه شناسی مسکن روستایی استان یزد

450000

105

مجموعه مقالات کنفرانس: حکمروایی روستایی

460000

106

مجموعه مقالات کنفرانس: اقتصاد مسکن روستایی

350000

107

مجموعه مقالات کنفرانس: ابعاد فضایی مکانی سکونتگاههای روستایی

830000

108

مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت بازسازی پس از سانحه و مقاوم سازی

660000

109

مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی مسکن (شامل دو جلد)

1400000

110

مجموعه مقالات کنفرانس: برنامه ریزی و طراحی بافت روستایی (شامل دو جلد)

1100000

111

مجموعه مقالات کنفرانس: مدیریت فناوری ساخت، سازه و مصالح

700000

112

مجموعه مقالات کنفرانس: متن انگلیسی

600000

113

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " حکمروایی محلی"

1500000

114

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار" ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 1

1800000

115

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"ابعاد مکانی فضایی سکونتگاههای روستایی" جلد 2

2000000

116

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار"مسکن و بهسازی" جلد 1

1200000

117

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار  " مسکن و بهسازی" جلد 2

1200000

118

مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار " مقالات برگزیده"

1500000

119

مروری بر تئوریهای برنامه ریزی کالبدی

150000

120

مستندسازی فرایند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم

1000000

121

مستندسازی نقش و عملکرد دولت ها، موسسات بین المللی و نهادهای کمک رسان در بازسازی پس از زلزله 1382 بم

1000000

122

مستندسازی فرایند طراحی پس از زلزله 1382 بم (با تاکید بر بخش مسکن)

3000000

123

مستند تصویری مساجد و اماکن متبرکه بم و بروات

1000000

124

مشارکت جوامع روستایی در بازسازی پس از سانحه (با تاکید بر زلزله های مهم دهه ......)

500000

125

ملاحظاتی بر جابه جایی سکونتگاههای روستایی

350000

126

نظریه ها و رویکردهای سازمان یابی فضایی

350000

127

نمونه هایی از الگوی مسکن روستایی در بازسازی

1200000

 

 

 

آدرس: تهران- خیابان فاطمی- روبروی هتل لاله- شماره 271- طبقه پنجم- اداره کل روابط عمومی بنیاد مسکن

تلفن:88995392 - 021

آدرس سایت:www.bonyadmaskan.ir

 

شماره حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

6037-6919-9055-8504

------------------------------------------------------------

در صورت نیاز یا بروز مشکل میتوانید با شماره تلفن 

021-51774373

تماس حاصل فرمایید .

 

 

 

 

موضوع :
  • لیست انتشارات بنیاد مسکن - قیمت - کتابهای موجود